Jestem Klientem z:

Warszawy  |  Krakowa
Adwokat Warszawa - Kraków. Żakiewicz Adwokaci - Kancelaria Prawa Karnego Warszawa Kraków

Co muszę wiedzieć jako pokrzywdzony?Potrzebujesz pomocy? Dzwoń! - Kontakt
Zostałeś okradziony, oszukany, pobity, znieważony? A może pijany kierowca potrącił Cię na pasach? Jesteś ofiarą przemocy słownej i fizycznej w domu? Twój kontrahent nie płaci za towar i wiesz, że padłeś ofiarą wyłudzenia? Ktoś Cię zwyczajnie skrzywdził?

W każdym przypadku naruszenia Twoich dóbr takich jak mienie, zdrowie, wolność czy godność jesteś POKRZYWDZONYM. Prawo chroni Twoje interesy i powienieneś to wykorzystać!
 
Powodzenie Twojej sprawy zależy od tego jak się zachowasz na początku postępowania:
  • Nie bój się. Nie masz czego i kogo.
  • Czas jest najważniejszy. Im wiecej go upływa od popełnienia przestępstwa tym mniejsze są szanse na zebranie dowodów (odszukanie świadków, zabezpieczenie dokumentów, śladów itd.)
  • Pytaj. Aktywnie szukaj pomocy u doświadczonych adwokatów
Pamiętaj, że jako POKRZYWDZONY masz prawo i powinieneś:

1. korzystać od samego początku sprawy z pomocy adwokata (art. 87 § 1 k.p.k.)
2. jeżeli nie stać Cię na wynajęcie adwokata proś o wyznaczenie adwokata z urzędu (art. 87 § 1 i 88 § 1 k.p.k.).

Po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie:

3. działaj tylko we własnym interesie (art. 299 § 1 k.p.k.), możesz i powinieneś składać wnioski (art. 315 § 1, 325a k.p.k.).4. jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia zawiadomienia o przestępstwie nie masz informacji od policji lub prokuratury jaki skutek miało złożone zawiadomienie możesz interweniować (art. 306 § 3, 325a k.p.k.)
5. możesz złożyć zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa (art. 306 § 1, 325a k.p.k.).
6. możesz złożyć zażalenie na umorzenie śledztwa, najpierw możesz przeczytać akta (art. 306 § 1, 325a k.p.k.).
7. nie bój się. Możesz zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości sądu lub prokuratora.
8. możesz zwrócić się do sądu z żądaniem przesłuchania świadka, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można go przesłuchać na rozprawie (art. 316 § 3 k.p.k.).
9. w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym małoletniego pokrzywdzonego powinno się przesłuchiwać tylko raz i warto zadbać żeby podejrzany miał obrońcę w czasie tego przesłuchania (art. 185a § 1 k.p.k.).
10. możesz żądać okazania osoby podejrzanego tak aby Cię nie rozpoznał, np. przez lustro fenickie (art. 173 § 2 k.p.k.).
11. osoby nieporadne, starsze oraz małoletni pokrzywdzeni mogą działać w postępowaniu z pomocą rodziców i opiekunów (art. 51 § 2 i 3 k.p.k.).
12. jesteś za granicą? Jesteś ciężko chory lub masz problemy z poruszaniem się? Możesz żadąć przesłuchania na odległość (art. 177 § 1a i 2 k.p.k.).
(art. 316 § 1, 317, 325a k.p.k.).
13. jeżeli masz wątpliwości co do bezstronności osób prowadzących Twoją sprawę możesz żadać ich wyłączenia (art. 42 § 1 k.p.k., art. 47 k.p.k.).

Pamiętaj, że masz prawo do odszkodowania:

14. złóż w prokuraturze, na policji lub przed zakończeniem pierwszego przesłuchania na rozprawie wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub części.
15. przed pierwszą rozprawą złóż oświadczenie, że chcesz być oskarżycielem posiłkowym (art. 53 i 54 k.p.k.) albo wnieś powództwo cywilne żądając na wcześniejszym etapie postępowania jego zabezpieczenia (art. 62 k.p.k., art. 69 § 2 i 3 k.p.k.). Oskarżyciel posiłkowy może więcej w toku procesu - masz prawo składać wnioski dowodowe, być obecnym na całej rozprawie, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom oraz złożyć apelację od wyroku (niekiedy może zrobić to w Twoim imieniu jedynie adwokat) (art. 446 k.p.k.)
 
Twój interes faktyczny i prawny będzie zabezpieczony najlepiej gdy:
  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przygotuje adwokat
  • pierwsze zeznania w sprawie jako świadek złożysz w obecności adwokata (masz do tego prawo)
  • będziesz brał aktywny udział w całym postępowaniu czuwając nad jego prawidłowym przebiegie
Kontroluj przebieg postępowania:

16. jeżeli policja lub prokurator powołali biegłego masz prawo poznać jego opinię, a nawet wziąć udział w jego przesłuchaniu (art. 318 k.p.k.).
17. czytaj protokół - zanim go podpiszesz możesz złożyć zastrzeżenia do jego treści (art. 150 § 2 k.p.k.).
18. masz prawo otrzymać kopię zapisu dźwięku lub obrazu czynności z Twoim udziałem (art. 147 § 4 k.p.k.).
19. możesz za zgodą policji lub prokuratora przeglądać akta i sporządzać z nich odpisy, w razie odmowy możesz zażalić odmowę (art. 156 § 1, 159 k.p.k.).
20. możesz na wniosek otrzymać kserokopię z akt sprawy (art. 156 § 2 i 5 k.p.k.).
21. możesz złożyć zażalenie na czynności naruszające Twoje prawa (art. 302 § 2 k.p.k.).

Zawsze pamiętaj, że:

22. możesz mediować, ale możesz też odmówić mediacji (art. 23a § 1 k.p.k.)
23. zmieniając miejsce zamieszkania lub pobytu powiadom policję, prokuratora lub sąd - pisma mogą zostać doręczone bez Twojej wiedzy (art. 139 § 1 k.p.k.).
 
Pamietaj, że odmowa pomocy ze strony policji lub prokuratury nie zawsze oznacza koniec sprawy:

24. w określonych prawem przypadkach możesz korzystając z pomocy adwokata wnieść samodzielnie akt oskarżenia do sądu (art. 55 § 1 i 2 k.p.k.).
 

 

Wszystkim polecamy również przygotowany we współpracy z Unią Europejską serwis informacyjny www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Jak widzisz nie jesteś zupełnie bezradny i zdany jedynie na policję, prokuraturę lub sąd. Możesz działać i to też od Ciebie zależy czy sprawiedliwość stanie po Twojej stronie.
 

Jeżeli masz sprawę lub jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chcesz podzielić się z nami swoim problemem -

ZADZWOŃ lub NAPISZ! tel. 22 40 30 347; kom. 602 22 40 40; e-mail: kancelaria@zakiewicz.pl

Zachęcamy do rozmowy i konsultacji Państwa problemu.

 Stać Cię na profesjonalną pomoc adwokata.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie w dziale Prawo karne lub w odnośnikach po lewej stronie.