Jestem Klientem z:

Warszawy  |  Krakowa
Adwokat Warszawa - Kraków. Żakiewicz Adwokaci - Kancelaria Prawa Karnego Warszawa Kraków

Przestępstwa przeciwko zdrowiuPotrzebujesz pomocy? Dzwoń! - Kontakt
Zostałeś napadnięty? Pobity? Poniosłeś uszczerbek na zdrowiu i chcesz żeby ktoś za to odpowiedział? A może byłeś uczestnikiem bójki i nie chcesz odpowiadać za ekscesy swoich kolegów - boisz się, że oskarżyciel zastosuje odpowiedzialność zbiorową? Bez względu na to czy znalazłeś się w takiej sytuacji z własnej woli, czy padłeś jej ofiarą przypadkowo, aby jak najlepiej dochodzić swoich praw powinieneś zwrócić się do adwokata. Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu (zabójstwo, pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu) należą bowiem do najpoważniejszych przestępstw w kodeksie karnym. Bardzo często prokuratorzy domagają się dla sprawców takich przestępstw kar długoletniego więzienia, a sądy często takie wyroki wydają. Jeżeli zostałeś oskarżony o przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu powinieneś niezwłocznie skontaktować się z adwokatem i ustalić linię swojej obrony.
 
Zostałem napadnięty/pobity/ucierpiało moje zdrowie

 Z punktu widzenia pokrzywdzonego przestępstwem przeciwko zdrowiu bardzo ważne jest żeby od samego początku zostało ono objęte ściganiem z oskarżenia publicznego. Jak wskazano wyżej przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu ścigane jest z oskarżenia publicznego tylko wtedy jeżeli rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni. Policja i prokuratura, z uwagi na ogromną ilość spraw, które prowadzą, często korzystają z tej furtki i jeżeli brak jest dowodów, że rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, umarzają postępowania. Dlatego bardzo ważne jest żeby bezpośrednio po zdarzeniu sporządzić obdukcję lekarską i załączyć ją do zawiadomienia o przestępstwie.
Nasza rada: sporządź obdukcję lekarską
Uszczerbek na zdrowiu bardzo często wiąże się z realnym uszczerbkiem majątkowym, w postępowaniu karnym możesz dochodzić naprawienia wyrządzonej Ci szkody, ale żeby to zrobić będziesz musiał najpierw ją wykazać. Dlatego bardzo ważne jest zbieranie dokumentów, z których będzie wynikać wyrządzona Ci szkoda i poniesione wydatki (rachunki za leczenie i rehabilitację itp.).
Nasza rada: zbieraj dowody poniesienia wydatków (rachunki za leki, lekarzy, badania, koszty rehabilitacji).
Pamiętaj, że jako pokrzywdzony, masz w toczącym się postępowaniu karnym szereg uprawnień, z których możesz i powinieneś korzystać. W szczególności możesz złożyć zażalenie na odmowę lub umorzenie śledztwa. Pamiętaj też, że jeżeli będziesz się swoją sprawą interesować i dowiadywać o jej przebieg, masz większą szansę na to, że akt oskarżenia szybko trafi do sądu.
Nasza rada:  aktywnie korzystaj ze swoich praw jako pokrzywdzonego, dowiaduj się o przebiegu postępowania, jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z adwokatem
Rodzaje przestępstw przeciwko zdrowiu

Chociaż spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz bójka lub pobicie należą do najpowszechniejszych przestępstw przeciwko zdrowiu, do grupy tej należą także:
Zabójstwo (art. 148 § 1 k.k.)
Zabójstwo kwalifikowane (art. 148 § 2 k.k.)
Zabójstwo w afekcie (art. 148 § 4 k.k.)
Dzieciobójstwo (art. 149 k.k.)
Zabójstwo eutanatyczne (art. 150 k.k.)
Namowa lub pomoc do samobójstwa (art. 151 k.k.)
Nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.)
Narażenie innej osoby na  zarażenie wirusem HIV (art. 161 § 1 k.k.).
Nieudzielenie pomocy (art. 162 k.k.)

Jeżeli masz sprawę lub jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chcesz podzielić się z nami swoim problemem -

ZADZWOŃ lub NAPISZ! tel. 22 40 30 347; kom. 602 22 40 40; e-mail: kancelaria@zakiewicz.pl

Zachęcamy do rozmowy i konsultacji Państwa problemu.

 Stać Cię na profesjonalną pomoc adwokata.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie w dziale Prawo karne lub w odnośnikach po lewej stronie.